Náš obchod využíva súbory "cookie" pre zabezpečenie vyššieho komfortu počas prehliadania našej stranky. Pokračovaním v prehliadaní našej stránky súhlasíte s uchovávaním cookie suborov.

close

Kategórie

Zásady spracovania a ochrany  osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

     Spracovávateľom osobných údajov je spoločnosť RIco elektronik s.r.o.  so sídlom J.C.Hronského 20, 831 02 Bratislava, IČO: 46 249 150, zapísaná v OR pod reg. Oddiel sro Vložka číslo: 74321/B (ďalej len „spoločnosť RIco elektronik“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

     Spoločnosť RIco elektronik nevymenovala poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. Spracúvanie osobných údajov

     spoločnosť RIco elektronik spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné
 
     osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, dodaciu adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu,
     údaje o zakúpenom tovare : názov tovaru, počet kusov
     údaje súvisiace s platbou za tovar: uhradená suma, dátum úhrady, spôsob úhrady.
     údaje súvisiace s dopravou : spôsob objednanej dopravy.
 

     Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou RIco elektronik je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou RIco elektronik.

 

                      3. Príjemci  osobných údajov súvisiacich s dodávkou tovaru 

 

    -  Slovenská pošta a.s.

    -  ReMax Courier Service, spol. s r.o

    -  FedEx, Inspekta Slovakia, a.s. 

    -  Expedite s.r.o.

 

4. Vaše práva


    Za podmienok stanovených v GDPR máte:

  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email spoločnosťi RIco elektronik
  • Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

 

 

5. Podmienky zabezpečenia osobných údajov


      spoločnosť RIco elektronik prehlasuje, že prijala všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. a  dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe. a prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

 

6. Záverečné ustanovenia


      Odoslaním objednávky a  zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

 

     Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.


Košík  

Žiadne produkty

0,00 EUR Poštovné
0,00 EUR Spolu

Košík Prepočitať

PayPal

Copyright © 2019 Rico elektronik, s.r.o., J. C. Hronskeho 20, 831 02 Bratislava, Slovakia / European Union. Powered by Prestashop. Všetky práva výhradené.